Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie gminy Twardogóra funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do których mieszkańcy mogą nieodpłatnie przywieźć wyłącznie posortowane odpady.

PSZOK w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej 15 zlokalizowany jest na terenie siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej. Odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do 13:00 oraz od 15:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 18:00.

Drugi PSZOK znajduje się na terenie składowiska odpadów w Grabownie Wielkim - aktualnie pozostaje zamknięty do odwołania. W związku z tym, odpady należy dostarczać do PSZOK w Twardogórze.


Limity przyjęcia odpadów

Od m-ca czerwca 2020 r. obowiązują limity bezpłatnego przyjmowania niektórych rodzajów odpadów w PSZOK: wielkogabarytowych, budowlanych oraz opon.  Odpady w ilości przekraczającej wskazane limity również zostaną przyjęte w PSZOK, ale za pozostałą ilość zostanie naliczona opłata:

Limity:
1. Odpady wielkogabarytowe: bezpłatnie 400 kg/2 lata kalendarzowe
Opłata po przekroczeniu limitu: 0,05 zł/kg za odpady drewniane (płyty wiórowe, płyty osb, palety, skrzynki, drewno nieimpregnowane), za pozostałe odpady wielkogabarytowe 1,00 zł/kg.

2. Odpady budowlane: bezpłatnie 400 kg/2 lata kalendarzowe
Opłata po przekroczeniu limitu:
0,35 zł /kg dotyczy gruzu ceglanego i betonowego.
0,70 zł/kg za pozostałe odpady budowlane 

3. Opony: bezpłatnie 5 szt/rok
Opłata po przekroczeniu limitu: 5 zł / 1 szt.

<<< UCHWAŁA NR XXXVI.302.2021 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych >>>

Regulamin korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Twardogóra


Zakres odpadów przyjmowanych w PSZOK w Twardogórze:

 • papier i tektura
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • urządzenia AGD i RTV,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • opony,
 • odpady betonu, gruz betonowy, gruz ceglany z rozbiórek i remontów,
 • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
 • styropian, wełna mineralna
 • papa

PSZOK nie przyjmuje:

 • odpadów zmieszanych,
 • odpadów zawierających azbest, 
 • części samochodowych,
 • nieoznaczonych odpadów niebezpiecznych bez możliwości identyfikacji,
 • odpadów poprodukcyjnych pochodzących z działalności przemysłowej lub rolnej
UWAGA:
PSZOK w Grabownie Wielkim - nieczynny do odwołania

Zakres odpadów przyjmowanych w PSZOK w Grabownie Wielkim:

 • papier i tektura
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • opony,
 • odpady betonu, gruz betonowy, gruz ceglany z rozbiórek i remontów,
 • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • styropian, wełna mineralna
 • papa


PSZOK nie przyjmuje:

 • odpadów zmieszanych,
 • odpadów zawierających azbest, 
 • części samochodowych,
 • nieoznaczonych odpadów niebezpiecznych bez możliwości identyfikacji,
 • odpadów poprodukcyjnych pochodzących z działalności przemysłowej lub rolnej

 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 15,
56-416  Twardogóra

 

 
tel. 71 315 80 60
fax. 71 315 80 69

 

 
 
sekretariat@zgk.twardogora.pl
 
 

Ten serwis używa cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania oraz do celów statystycznych.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Rozumiem
© 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Twardogórze