Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie gminy Twardogóra funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do których mieszkańcy mogą nieodpłatnie przywieźć wyłącznie posortowane odpady.


PSZOK zlokalizowany jest na terenie siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze
przy ul. Wrocławskiej 15. 

Godziny przyjmowania odpadów: 
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 13:00 oraz od 15:00 do 18:00,
w soboty od 10:00 do 18:00.
Od 17 sierpnia 2023 r. oddawanie odpadów do PSZOK  możliwe tylko na podstawie KARTY PSZOK

W związku z usprawnianiem obsługi w twardogórskim Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, od 17 sierpnia 2023 oddawanie odpadów do PSZOK będzie możliwe tylko na podstawie KARTY PSZOK. Od 9 sierpnia KARTY PSZOK można odbierać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra. 
Wprowadzane do użytku KARTY PSZOK dla mieszkańców Miasta i Gminy Twardogóra zastąpią dotychczasowe papierowe oświadczenia o wytworzeniu odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK w Twardogórze. Nowy system z kartami identyfikacyjnymi pozwoli usprawnić działanie PSZOK, a także pomoże w dokładniejszym sprawdzaniu tego, kto oddaje odpady oraz weryfikowaniu obowiązujących limitów.
Jednocześnie informujemy, że od 17 sierpnia 2023 wprowadzona zostaje również możliwość dokonywania płatności bezgotówkowej (karta płatnicza, blik) za dostarczenie odpadów ponad limit.

Jak można odebrać kartę?
Aby otrzymać kartę na PSZOK, właściciel nieruchomości musi złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra (pok. 3) wniosek.
Karta zostanie wydana od razu, jeżeli:
 • wniosek nie wymaga uzupełnienia lub korekty,
 • właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • właściciel uiszcza terminowo należną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i nie zalega z płatnościami,
 • właściciel posiada dowód zapłaty za każdą kolejną kartę,
 • właściciel posiada pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika właściciela nieruchomości).
W pozostałych przypadkach, karta zostanie wydana do 7 dni roboczych od opłaty zaległości, czy aktywacji nowej deklaracji. Również dla nieruchomości, dla której składana jest pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskanie karty możliwe będzie po zakończeniu weryfikacji deklaracji – w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia poprawności deklaracji. O terminie odbioru Karty w Urzędzie właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany we wniosku.

Kto może odebrać kartę?
Karta wydawana jest tylko właścicielowi nieruchomości lub jego pełnomocnikowi, który składa deklarację. Aby złożyć ją poprzez pełnomocnika, konieczne jest złożenie również podpisanego przez właściciela druku pełnomocnictwa.
Karta zostanie wydana tylko wówczas, jeśli właściciel nieruchomości nie zalega z płatnościami za odpady, i posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dla nieruchomości, dla której składana jest pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskanie Karty możliwe będzie po zakończeniu weryfikacji deklaracji w ramach czynności sprawdzających prowadzonych przez organ podatkowy w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia poprawności deklaracji. O terminie odbioru Karty właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany we wniosku.
Jak wygląda karta?
Karta na PSZOK to zbliżeniowa karta z tworzywa sztucznego, posiadająca indywidualny numer identyfikacyjny przypisany do nieruchomości.
Karta PSZOK


Co zawiera karta?
W systemie powiązanym z kartą znajdą się wszystkie dane dotyczące:
 • przekazanych odpadów komunalnych powstających na naszej nieruchomości do PSZOK
 • naliczenia opłaty za przekazanie do PSZOK ponadlimitowej ilości odpadów komunalnych za odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony.
Karta podczas każdorazowego użycia w PSZOK-u umożliwia identyfikację zarówno właściciela nieruchomości jak i samej nieruchomości. Właściciel zobowiązany jest do nadzorowania korzystania z karty w przypadku udostępnienia jej mieszkańcom swojej nieruchomości.
Ile kart dostaniemy?
Karta wydawana jest bezpłatnie w następujących ilościach:
 • dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, na której zamieszkują mieszkańcy - 1 karta na nieruchomość,
 • dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym, na której zamieszkują mieszkańcy - 1 karta na każdy lokal w tym budynku,
W przypadku zapotrzebowania na większą ilość Kart właściciel nieruchomości zobowiązany jest:
 • złożyć kolejny stosowny wniosek
 • uiścić opłatę w wysokości 20,00 zł (dwadzieścia złotych 00/100) na konto bankowe GMINY TWARDOGÓRA: 53 9584 1047 2005 0500 0592 0003 za każdą kolejną wnioskowaną Kartę.


Limity przyjęcia odpadów


Od m-ca czerwca 2020 r. obowiązują limity bezpłatnego przyjmowania niektórych rodzajów odpadów w PSZOK:

1.Odpadów wielkogabarytowych,
2.Odpadów budowlanych,
3.Zużytych opon,

Odpady w ilości przekraczającej wskazane limity również zostaną przyjęte w PSZOK, ale za pozostałą ilość zostanie naliczona opłata:


Obowiązujące limity:

1. Odpady wielkogabarytowe: bezpłatnie 400 kg na 2 lata kalendarzowe
Opłata po przekroczeniu limitu: 0,05 zł/kg za odpady drewniane (płyty wiórowe, płyty osb, palety, skrzynki, drewno nieimpregnowane), za pozostałe odpady wielkogabarytowe 1,00 zł/kg.

2. Odpady budowlane: bezpłatnie 400 kg na 2 lata kalendarzowe
Opłata po przekroczeniu limitu:
0,35 zł /kg dotyczy gruzu ceglanego i betonowego.
0,70 zł/kg za pozostałe odpady budowlane 

3. Opony: bezpłatnie 5 szt na rok
Opłata po przekroczeniu limitu: 5 zł / 1 szt.

Do pobrania: 
 

Regulaminy

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Twardogóra

Regulamin wydawania i korzystania z kart PSZOK


Zakres odpadów przyjmowanych w PSZOK w Twardogórze:

 • papier i tektura
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • urządzenia AGD i RTV,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • opony,
 • odpady betonu, gruz betonowy, gruz ceglany z rozbiórek i remontów,
 • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
 • styropian, wełna mineralna
 • papa

PSZOK nie przyjmuje:

 • odpadów zmieszanych,
 • odpadów zawierających azbest, 
 • części samochodowych,
 • nieoznaczonych odpadów niebezpiecznych bez możliwości identyfikacji,
 • odpadów poprodukcyjnych pochodzących z działalności przemysłowej lub rolnej

 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 15,
56-416  Twardogóra

 

 
tel. 71 315 80 60
fax. 71 315 80 69

 

 
 
sekretariat@zgk.twardogora.pl
 
 

Ten serwis używa cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania oraz do celów statystycznych.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Rozumiem
© 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Twardogórze