Fundusze europejskie

Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej 15

Informacje o projekcie:

W ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.1 „Gospodarka odpadami”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w dniu 08.09.2017 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu p.n. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Twardogóra, przy ul. Wrocławskiej 15” RPDS.04.01.00-02-0006/16-00

Całkowita wartość projektu wynosi 2 240 174,41 zł, kwota uzyskanego dofinansowania to 1 535 384,23 zł

Okres realizacji projektu: 

rozpoczęcie realizacji: 11.07.2017 r.


zakończenie realizacji 19.11.2018 r.

W ramach projektu przewidziano:

  • zakup pojazdu do wywozu kontenerów,
  • budowę dwóch wiat do gromadzenia odpadów o wymiarach 6 x 24 m oraz 6 x 18 m,
  • remont budynku garażowo-magazynowego wraz z adaptacją części pomieszczeń garażowych dla obsługi PSZOK tj. stworzenie punktu przyjmowania rzeczy używanych oraz punktu napraw
  • zakup specjalistycznych kontenerów i pojemników na odpady,
  • zakup sprzętu specjalistycznego: m.in. wagi najazdowej,
  • wykonanie ścieżki edukacyjnej,
  • wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz elementów zagospodarowania terenu
    (wymiana ogrodzenia, wymiana części nawierzchni placu manewrowego, nasadzenia zieleni, miejsca postojowe dla samochodów)

Budowa PSZOK

Galeria z budowy PSZOK

Otwórz

Zakończenie inwestycji

Otwarcie PSZOK

Otwórz

Warsztaty edukacyjne

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Otwórz

Warsztaty edukacyjne

Warsztaty edukacyjne dla liderów przekazu

Otwórz

Dni otwarte PSZOK

Otwarte warsztaty edukacyjne dla mieszkańców

Otwórz

 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 15,
56-416  Twardogóra

 

 
tel. 71 315 80 60
fax. 71 315 80 69

 

 
 
sekretariat@zgk.twardogora.pl
 
 

Ten serwis używa cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania oraz do celów statystycznych.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Rozumiem
© 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Twardogórze