Cena wody i kanału

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Na mocy decyzji nr WR.RZT.70.335.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski z dnia 13 grudnia 2021 r., wydanej na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 w związku z art. 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. 1, ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), w okresie najbliższych trzech lat obowiązywać będę poniższe taryfy z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

W zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa jednorodna, w której cena za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki jest jednakowej wysokości dla wszystkich odbiorców. 

Obowiązujące ceny za dostawę wody i odprowadzane ścieki wyrażone są w złotych za 1 m3.

Wysokość cen za dostarczoną wodę:  

Lp.  Okres obowiązywania  Jednostka  Wysokość cen i opłat w zł 
1. 11.01.2022 r. - 10.01.2023 r. Cena za 1m3 dostarczonej wody  5,04 + Vat
2. 11.01.2023 r. - 10.01.2024 r. Cena za 1m3 dostarczonej wody  5,07 + Vat
3. 11.01.2024 r. - 10.01.2025 r. Cena za 1m3 dostarczonej wody  5,04 + Vat

Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

Lp. Okres obowiązywania Jednostka Wysokość cen i opłat w zł
1. 11.01.2022 r. - 10.01.2023 r. Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków  6,60 + Vat
2. 11.01.2023 r. - 10.01.2024 r. Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków  6,89 + Vat
3. 11.01.2024 r. - 10.01.2025 r. Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków  7,04 + Vat

Do każdej ceny za wodę i ścieki dolicza się podatek od towarów i usług - VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 15,
56-416  Twardogóra

 

 
tel. 71 315 80 60
fax. 71 315 80 69

 

 
 
sekretariat@zgk.twardogora.pl
 
 

Ten serwis używa cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania oraz do celów statystycznych.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Rozumiem
© 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Twardogórze