Montaż dodatkowego wodomierza

MONTAŻ DODATKOWEGO WODOMIERZA (PODLICZNIKA)

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 

Wodomierz dodatkowy (podlicznik) służy do opomiarowania zużycia wody wykorzystywanej np. do podlewania zieleni, upraw w szklarni, pojenia inwentarza, budowy. Mierzy wyłącznie zużycie wody, która później nie spływa do kanalizacji.

Zakup podlicznika, montaż, utrzymanie oraz jego wymiana należy do obowiązków odbiorcy usługi.

ZGK Sp. z o. o. w Twardogórze nie odpowiada za spadki ciśnienia na instalacji wewnętrznej, spowodowane niewłaściwą przebudową instalacji wewnętrznej w związku z montażem podlicznika.

KROK PO KROKU – MONTAŻ DODATKOWEGO WODOMIERZA (PODLICZNIKA)

WARUNKI TECHNICZNE WŁĄCZENIA DO SIECI

Złożenie w ZGK Sp. z o. o. w Twardogórze wniosku o wydanie warunków przyłączenia dodatkowego wodomierza.

Za wydanie warunków przyłączenia dodatkowego wodomierza wnioskodawca uiszcza opłatę za usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat. Opłatę uiszcza się na podstawie FV wystawionej po podpisaniu protokołu za wykonaną usługę. Regulaminowy termin rozpatrzenia wniosku 14 dni.

WYKONAWSTWO
ODBIÓR PRAC

 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 15,
56-416  Twardogóra

 

 
tel. 71 315 80 60
fax. 71 315 80 69

 

 
 
sekretariat@zgk.twardogora.pl
 
 

Ten serwis używa cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania oraz do celów statystycznych.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Rozumiem
© 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Twardogórze