O firmie

Informacje ogólne

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze powstał jako spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Twardogóra 7 grudnia 2015 r., na podstawie uchwały X.101.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze poprzez likwidację i utworzenie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółka została zarejestrowana 21.01.2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596829.  
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie:

  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę
  • kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz wywozu odpadów płynnych
  • utrzymania czystości i porządku
  • wywozu nieczystości stałych i selektywnej zbiórki odpadów
  • administrowania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  • utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień
  • utrzymania ulic i placów
  • administrowania cmentarzami komunalnymi
  • zarządzania targowiskiem miejskim

 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 15,
56-416  Twardogóra

 

 
tel. 71 315 80 60
fax. 71 315 80 69

 

 
 
sekretariat@zgk.twardogora.pl
 
 

Ten serwis używa cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania oraz do celów statystycznych.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Rozumiem
© 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Twardogórze