Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wybudowaniem instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Oczyszczalnia Ścieków w Twardogórze dz. ew. nr 4/4 AM22 obręb Twardogóra, gm. Twardogóra

W ramach Osi Priorytetowej nr 1 „W priorytecie ochrona atmosfery” Działania nr 1.1 „Zmniejszenie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych” oraz Działanie nr 1.4 „Racjonalizacja gospodarki energia, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Twardogórze otrzymał pożyczkę na realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wybudowaniem instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Oczyszczalnia Ścieków w Twardogórze dz. ew. nr 4/4 AM22 obręb Twardogóra, gm. Twardogóra” od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 16.02.2024 r.

WFOŚ banner

www.wfosigw.wroclaw.pl

Całkowita wartość projektu wynosi 286 509,05 zł, kwota uzyskanej pożyczki to 182 694,05 zł z oprocentowaniem stałym o wartości 2,75%.

Okres realizacji projektu:
rozpoczęcie realizacji: 01.08.2023 r.
zakończenie realizacji 23.02.2024 r.

 

c0qLHSRi

F29Abf72

pCMgIms

 

 

Ten serwis używa cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania oraz do celów statystycznych.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Rozumiem
© 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Twardogórze