Cennik opłat

Cennik opłat za usługi na rok 2023


DZIAŁ I. USŁUGI ZWIK
Tabela I. USŁUGI ZWIĄZANE Z WODOMIERZEM GŁÓWNYM
Lp. Nazwa usługi J.m. Cena w zł
1. Wymiana spowodowana uszkodzeniem przez Odbiorcę usług
1.1 wodomierza do Ø 25 mm włącznie (usługa z plombowaniem) usługa 200,00 + materiał
1.2 wodomierza powyżej Ø 25 mm (usługa z plombowaniem) usługa 400,00 + materiał
1.3 nakładki radiowej do wodomierzy Ø 20 mm: usługa 200,00 + materiał
1.4 nakładki radiowej do wodomierzy powyżej Ø 20 mm usługa 400,00 + materiał
2. Wymiana zaworu/ów na przyłączu przy wodomierzu (usługa z plombowaniem jeśli konieczne)
2.1 jednego do Ø 25 mm włącznie usługa 100,00 + materiał
2.2 jednego powyżej Ø 25 mm usługa 500,00 + materiał
2.3 dwóch do Ø 25 mm włącznie usługa 180,00 + materiał
2.4 dwóch powyżej Ø 25 mm włącznie usługa 800,00 + materiał
3. Przeniesienie zestawu wodomierzowego (przygotowanie węzła wodomierzowego po stronie wnioskodawcy) - na wniosek Klienta usługa wg kalkulacji indywid.
Tabela II. USŁUGI ZWIĄZANE Z WODOMIERZEM DODATKOWYM (PODLICZNIKIEM/OGRODOWYM)
Lp. Nazwa usługi J.m. Cena w zł
1. Procedura montażu wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej - na wniosek Klienta
1.1 Wydanie warunków technicznych montażu wodomierza - na wniosek Klienta usługa 80,00
1.2 Odbiór instalacji wodomierza - wodomierz zakupiony przez Klienta (z plombowaniem) usługa 150,00
 2. Przygotowanie węzła wodomierzowego z montażem wodomierza Ø 15 mm i nakładką radiową w cenie - na wniosek Klienta) usługa  wg kalk. indywid.
       
3. Wymiana - na wniosek Klienta    
3.1 wodomierza Ø 15 mm - wodomierz zakupiony przez Klienta (usługa z plombowaniem) usługa 150,00
3.2 Montaż nakładki radiowej usługa 120,00 + materiał
4. Ponowne plombowanie (plomba zakładowa na śrubunku) usługa  50,00
       
Tabela III. OPŁATY KARNE
Lp. Nazwa usługi J.m. Cena w zł
1. Opłata za nieuzasadnione wezwanie lub brak możliwości wykonania usługi Opłata 150,00
2. Ponowne oplombowanie w przypadku zerwania plomby bez zgody ZGK Sp. z o. o. Opłata 300,00
3. Opłata za ujawnienie nielegalnego wpięcia    
3.1 do sieci wodociągowej Opłata 1000,00
3.2 do sieci kanalizacyjnej Opłata 1000,00
4. Opłata za nielegalny pobór wody i/lub odprowadzanie ścieków Opłata 1000,00
Tabela IV. POZOSTAŁE USŁUGI WOD-KAN
Lp. Nazwa usługi J.m. Cena w zł
1. Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej usługa 250,00
2. Oznakowanie armatury wodociągowej - na wniosek Klienta usługa 50,00
3. Trwała zmiana stanu funkcjonowania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego    
3.1 Unieczynnienie przyłącza (z demontażem urządzenia pomiarowego) usługa wg kalk indywid.
3.2 Uczynnienie przyłącza usługa wg kalk indywid.
4. Zmiana stanu zasuwy na przyłączu wodociągowym - na wniosek Klienta    
4.1 Zamknięcie zasuwy usługa 100,00
4.2 Otwarcie zasuwy usługa 100,00
       
Tabela V. SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ
Lp. Nazwa usługi J.m. Cena w zł
1. Udnostępnienie kserokopii posiadanych przez Spółkę pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów (cena za 1 szt.)  usługa 50,00
2. Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu dokonany na wniosek klienta wg stanu aktualnego usługa 200,00
3. Koszt pracy pracownika ZWIK  1h  65,00
       
 


DZIAŁ II. USŁUGI ZOM
Tabela I. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
Lp. Nazwa usługi J.m. Cena w zł
1. Wywóz nieczystości płynnych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Twardogórze***
1.1 Teren miasta Twardogóra 1 m3 31,00
1.2 Poza terenem miasta Twardogóra 1 m3 39,00
       
Za odbiór nieczystości płynnych w ilości mniejszej niż 3m3 przyjmuje się opłatę jak za 3m3

TABELA II. POZOSTAŁE USŁUGI ASENIZACYJNE
Lp. Nazwa usługi J.m. Cena w zł
1. Oczyszczanie odstojników przydomowych oczyszczalni ścieków pojazdem asenizacyjnym do 4m3 usługa 164,00
1.1. Dopłata do usługi oczyszczania odstojników przydomowej oczyszczalni ścieków powyżej 4m3. 1m3 39,00
2. Płukanie zbiornika nieczystości ciekłych (wypompowanie, zlanie, wpompowanie) usługa 75,00
TABELA III. WYNAJEM POJAZDÓW I SPRZĘTU
Lp. Nazwa usługi J.m. Cena w zł
1. Wynajem ciągnika z przyczepą /kosiarką 1h 151,00
2. Wynajem koparko-ładowarki z operatorem 1h 165,00
3. Wynajem minikoparki z operatorem 1h 121,00
4. Wynajem pojazdu Iveco Daily z kierowcą  1km 3,50
5. Wynajem pojazdu Ranault Master z lawetą  1km 4,50
6. Koszty pracy pracownika 1h 56,00

TABELA IV.

ODBIÓR ODPADÓW
Lp. Nazwa usługi J.m. Cena w zł
1.

Kontener 7m3 na gruz (3 doby) do 5 km od Twardogóry

Powyżej 5 km kalkulacja indywidualna:dopłata za każdy dodatkowy kilometr 12,66 zł   

Usługa 450,00 
1 tona 250,00 
2.

Kontener 7m3 na odpady budowlane (3 doby) do 5 km od Twardogóry

Powyżej 5 km kalkulacja indywidualna:dopłata za każdy dodatkowy kilometr 12,66 zł   

Usługa 450,00 
1 tona 600,00
3. Dopłata za każdą dobę kontenera powyżej 3 dób Doba 18,00
* Do cen dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług.

*** Ceny usług wykonywanych w trybie awaryjnym, po godzinach pracy zakładu, w dni wolne od pracy oraz święta zwiększa się o 50%.

Cennik opłat za usługi na rok 2019


1. Usługi związane z siecią wodociągową, przyłączem wodociągowym, wodomierzem
1.1 Zamknięcie/otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym - na życzenie Klienta usługa 70,00 zł
1.2 Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego przez Klienta (usługa wraz z plombowaniem):
- do Ø 25 mm włącznie szt. 100,00 zł + materiał
- powyżej Ø 25 mm szt. 200,00 zł + materiał
1.3 Wymiana zaworu przy wodomierzu:
- do Ø 25 mm włącznie szt. 50,00 zł + materiał
- powyżej Ø 25 mm szt. 300,00 zł + materiał
1.4 Wymiana zaworów przy wodomierzu (2szt.):
- do Ø 25 mm włącznie szt. 80,00 zł + materiał
- powyżej Ø 25 mm szt. 500,00 zł+ materiał
1.5 Rozplombowanie wodomierza - na wniosek klienta usługa 30,00 zł
1.6 Ponowne oplombowanie wodomierza - na wniosek klienta usługa 30,00 zł
1.7 Ponowne oplombowanie wodomierza - w przypadku zerwania plomby bez zgody ZGK sp. z o.o. usługa 130,00 zł
1.8 Czasowy demontaż wodomierza wraz z zakorkowaniem i zaplombowaniem przyłącza - na wniosek klienta usługa 80,00 zł + materiał
1.9 Montaż wodomierza dodatkowego lub wewnętrznego + plomba zakładowa - na wniosek klienta usługa Wg kalkulacji indywidualnej
1.10 Montaż zestawu wodomierzowego (z materiałem) dla wodomierzy Ø 15-20 mm na życzenie Klienta
(w skład zestawu wodomierzowego wchodzi wodomierz, 2 zawory,)
usługa Wg kalkulacji indywidualnej
1.11 Wymiana wodomierza nie będącego własnością ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze (usługa z wodomierzem) wraz z plombowaniem:
- do Ø 25 mm włącznie szt. 100,00 zł+ materiał
- powyżej Ø 25 mm szt. 200,00 zł + materiał
1.12 Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej usługa 200,00 zł
1.13 Oznakowanie armatury wodociągowej - na wniosek klienta usługa 30,00 zł
1.14 Sprzedaż wodomierza:
- Ø 15 mm włącznie szt. 89,00 zł
- Ø 20 mm szt. 94,00 zł
2. Usługi związane z odcięciem i ponownym uruchomieniem przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
2.1 Ponowne podłączenie i uczynnienie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego usługa 200,00 zł + materiał
3. Odbiory techniczne
3.1 Odbiór wodomierza (podlicznika) rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej wraz z zaplombowaniem usługa 80,00 zł
4. Opłaty za ujawnienie nielegalnego wpięcia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
4.1 Opłata za ujawnienie nielegalnego wpięcia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Opłata jednorazowa 1.000,00 zł
4.2 Opłata za nielegalny pobór wody lub odprowadzanie ścieków Opłata jednorazowa na podstawie szacunku
przeprowadzonego
przez ZGK Sp. z o. o.
5. Opłaty dodatkowe
5.1 Odstąpienie od usługi lub brak możliwości wykonania usługi z przyczyn zależnych od Klienta/nieuzasadnione wezwanie opłata jednorazowa 70,00 zł
6. Warunki techniczne
6.1 Wydanie zgody na montaż dodatkowego wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej - na życzenie Klienta opłata jednorazowa 40,00 zł
7. Wywóz nieczystości płynnych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Twardogórze**
7.1 Teren miasta Twardogóra
- o normatywnym pH = 6,5–9,5 1 m3 18,81 zł
- o normatywnym pH = 4,5–6,49 oraz 9,51– 11,50 1 m3 20,01 zł
- o normatywnym pH poniżej 4,5 lub powyżej 11,50 1 m3 21,00 zł
7.2 Poza terenem miasta Twardogóra
- o normatywnym pH = 6,5–9,5 1 m3 25,00 zł
- o normatywnym pH = 4,5–6,49 oraz 9,51– 11,50 1 m3 25,00 zł
- o normatywnym pH poniżej 4,5 lub powyżej 11,50 1 m3 25,00 zł
7.3 Oczyszczanie odstojników przydomowych oczyszczalni ścieków pojazdem asenizacyjnym usługa 105,00 zł
7.4 Płukanie zbiornika wnieczystości ciekłych (wypompowanie, zlenia, wpompowanie) usługa 50,00 zł
8. Wynajem pojazdów i sprzętu
8.1 Wynajem ciągnika z przyczepą i kierowcą 1 h 107,42 zł
8.2 Wynajem koparko-ładowarki z operatorem 1 h 102,30 zł
8.3 Wynajem kontenerowca z kierowcą 1 km 8,12 zł
8.4 Wynajem samochodu Iveco Daily – wywrotka z kierowcą 1 km 16,21 zł
8.5 Koszty pracy pracownika 1h 45,00 zł
8.6 Transport pojemników na zlecenie odbiorcy prowadzącego działalność gospodarczą do miejsca przeznaczenia 1km< /td> 20,00 zł
9. Odbiór odpadów
9.1      
   
9.2 Podstawienie kontenera KP-7 i odbiór zmieszanych odpadów budowlanych 1 km 8,12 zł
1 tona 600,00 zł
1 doba kontenera 15,00 zł
* Do cen dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 710 ze zm.).
** Wodomierz fi 15mm - 89,00 zł netto; Wodomierz fi 20 mm - 94,00 zł netto; pozostała armatura wodociągowa zgodnie z potrzebami wykonania usługi wg kalkulacji indywidualnej. ***Cena usług wykonywanych w trybie awaryjnym w dni wolne od pracy oraz święta zwiększa się o 50%.

Cennik opłat za usługi na rok 2019

Lp. Nazwa usługi J.m. Cena w zł
1. Usługi związane z siecią wodociągową, przyłączem wodociągowym, wodomierzem
1.1 Zamknięcie/otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym - na życzenie Klienta usługa 70,00
1.2 Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego przez Klienta (usługa z wraz z plombowaniem):
- do Ø 25 mm włącznie szt. 100,00 + materiał
- powyżej Ø 25 mm szt. 200,00 + materiał
1.3 Wymiana zaworu przy wodomierzu:
- do Ø 25 mm włącznie szt. 50,00 + materiał
- powyżej Ø 25 mm szt. 300,00 + materiał
1.4 Wymiana zaworów przy wodomierzu (2szt.):
- do Ø 25 mm włącznie szt. 80,00 + materiał
- powyżej Ø 25 mm szt. 500,00 + materiał
1.5 Rozplombowanie wodomierza - na wniosek klienta usługa 30,00
1.6 Ponowne oplombowanie wodomierza Ø15-25 - na wniosek klienta usługa 30,00
1.7 Ponowne oplombowanie wodomierza w przypadku zerwania plomby bez zgody ZGK sp. z o.o. w Twardogórze usługa 130,00
1.8 Czasowy demontaż wodomierza wraz z zakorkowaniem i zaplombowaniem przyłącza - na życzenie klienta usługa 80,00 + materiał
1.9 Montaż wodomierza dodatkowego lub wewnętrznego + plomba zakładowa - na życzenie Klienta usługa Wg kalkulacji indywidualnej
1.10
Montaż zestawu wodomierzowego (z materiałem) dla wodomierzy Ø 15-20 mm  na życzenie Klienta (w skład zestawu wodomierzowego wchodzi wodomierz, 2 zawory kulowe, zawór antyskażeniowy)
usługa Wg kalkulacji indywidualnej
1.11 Sprzedaż wodomierza:
- do Ø 25 mm włącznie szt. 100,00 + materiał
- powyżej Ø 25 mm szt. 200,00 + materiał
1.12 Pompowanie wody ze strudzienki wodomierzowej szt. 200,00 zł
1.13 Oznakowanie armatury wodociągowej - na wniosek klienta usługa 30,00 zł
1.14 Sprzedaż wodomierza:
- Ø 15 mm  szt. 89,00 + materiał
- Ø 20 mm szt. 94,00 + materiał
2. Usługi związane z odcięciem i ponownym uruchomieniem przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
2.1 Ponowne podłączenie i uczynnienie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego usługa 200,00 + materiał
3. Odbiory techniczne
3.1 Odbiór wodomierza (podlicznika) rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej wraz z zaplombowaniem usługa 80,00
4. Opłaty za ujawnienie nielegalnego wpięcia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
4.1 Opłata za ujawnienie nielegalnego wpięcia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Opłata jednorazowa 1.000,00
4.2 Opłata za nielegalny pobór wody lub odprowadzanie ścieków Opłata jednorazowa na podstawie szacunku
przeprowadzonego
przez ZGK 
5. Opłaty dodatkowe
5.1 Odstąpienie od usługi lub brak możliwości wykonania usługi z przyczyn zależnych od Klienta/nieuzasadnione wezwanie opłata jednorazowa 70,00
6. Warunki techniczne
6.1 Wydanie zgody na montaż dodatkowego wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej - na życzenie Klienta opłata jednorazowa 40,00
7. Wywóz nieczystości płynnych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Twardogórze**
7.1 Teren miasta Twardogóra
- o normatywnym pH = 6,5–9,5 1 m3 18,81
- o normatywnym pH = 4,5–6,49 oraz 9,51– 11,50 1 m3 20,01
- o normatywnym pH poniżej 4,5 lub powyżej 11,50 1 m3 21,00
7.2 Poza terenem miasta Twardogóra
- o normatywnym pH = 6,5–9,5 1 m3 25,00
- o normatywnym pH = 4,5–6,49 oraz 9,51– 11,50 1 m3 25,00
- o normatywnym pH poniżej 4,5 lub powyżej 11,50 1 m3 25,00
7.3 Oczyszczanie odstojników przydomowych oczyszczalni ścieków pojazdem asenizacyjnym usługa 105,00
7.4 Płukanie zbiornika nieczystości ciekłych (wypompowanie, zlanie, wpompowanie) usługa 50,00
8. Wynajem pojazdów i sprzętu
8.1 Wynajem ciągnika z przyczepą i kierowcą 1 h 107,42
8.2 Wynajem koparko-ładowarki z operatorem 1 h 102,30
8.3 Wynajem kontenerowca z kierowcą 1 km 8,12
8.4 Wynajem samochodu Iveco Daily – wywrotka z kierowcą 1 km 16,21
8.5 Koszty pracy pracownika 1h 45,00
8.6 Transport pojemników na zlecenie odbiorcy prowadzącego działalność gospodarczą do miejsca przeznaczenia 1 km 20,00
9. Odbiór odpadów
9.1      
   
9.2 Podstawienie kontenera KP-7 i odbiór zmieszanych odpadów budowlanych 1 km 8,12
1 tona 600,00
1 doba kontenera 15,00
* Do cen dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług.
** Wodomierz fi 15mm - 89,00 zł netto; Wodomierz fi 20 mm - 94,00 zł netto; Pozostała armatura wodociągowa zgodnie z potrzebami wykonania usługi wg kalkulacji indywidualnej.
*** Ceny usług wykonywanych w trybie awaryjnym w dni wolne od pracy oraz święta zwiększa się o 50%.

 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 15,
56-416  Twardogóra

 

 
tel. 71 315 80 60
fax. 71 315 80 69

 

 
 
sekretariat@zgk.twardogora.pl
 
 

Ten serwis używa cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania oraz do celów statystycznych.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Rozumiem
© 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Twardogórze