Otwarcie PSZOK

Otwarcie zmodernizowanego PSZOK

27 września 2018 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Wrocławskiej 15 w Twardogórze odbyło się uroczyste otwarcie - po kompleksowej modernizacji - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Prezes Zarządu ZGK Monika Strzelecka powitała w gronie licznie przybyłych gości: przedstawicieli władz samorządowych, na czele z burmistrzem Zbigniewem Potyrałą, przedstawicieli wykonawców, których reprezentowali Jolanta i Wiesław Lenda „Ładne Wnętrze” s.c. J.W. Lenda z Twardogóry, a także twardogórskich radnych, sołtysów, dyrektorów gminnych placówek oświatowych (SP nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze oraz Przedszkola Miejskiego), kierowników jednostek gminnych i kierowników z Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze. Radę Nadzorczą Spółki reprezentował jej przewodniczący – Piotr Brąkowski. 

Prezes Strzelecka zaprezentowała zebranym – w formie prezentacji multimedialnej - historię realizacji projektu, a także jego szczegółową charakterystykę, z uwzględnieniem źródeł finansowania oraz efektów zakończonych prac i podjętych działań.
W ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.1 „Gospodarka odpadami”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w dniu 08.09.2017 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu p.n. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Twardogóra, przy ul. Wrocławskiej 15” nr RPDS.04.01.00-02-0006/16-00. Całkowita wartość projektu wynosi 2 240 174,41 zł, kwota uzyskanego dofinansowania to 1 535 384,23 zł. Pozostała kwota to środki własne Spółki, uzupełnione środkami w wysokości 675 400,00 zł - z budżetu Gminy Twardogóra. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło 11.07.2017 r.

W projekcie – oprócz budowy zaplecza technicznego – znalazła się również modernizacja części magazynowo - garażowej, w której oprócz miejsc do napraw i przechowywania pojazdów, zaprojektowano punkt obsługi PSZOK, punkt napraw oraz kącik rzeczy używanych. Stworzenie punktu przyjmowania rzeczy używanych oraz punktu napraw wpisze się w jeden ze szczebli hierarchii postępowania z odpadami, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022, a mianowicie w przygotowanie do ponownego użycia. Budynek garażowy został docieplony, wymieniono elewację, bramy garażowe, stolarkę okienną oraz instalacje elektryczne i c.o. Wymienione zostało też pokrycie dachu. W projekcie dużą rolę pełni też część edukacyjna, pozwalająca zwiększyć świadomość wśród mieszkańców, zachęcić i wskazać właściwe postępowanie z odpadami – nie tylko przez wiedzę, ale również przez zabawę.

W ramach projektu zrealizowano:
  • zakup pojazdu do wywozu kontenerów,
  • budowę dwóch wiat do gromadzenia odpadów,
  • remont budynku garażowo-magazynowego wraz z adaptacją części pomieszczeń garażowych dla obsługi PSZOK tj. stworzenie punktu przyjmowania rzeczy używanych oraz punktu napraw,
  • wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz elementów zagospodarowania terenu (wymiana ogrodzenia, wymiana części nawierzchni placu manewrowego, nasadzenia zieleni, miejsca postojowe dla samochodów)
  • zakup specjalistycznych kontenerów i pojemników na odpady,
  • zakup sprzętu specjalistycznego: m.in. wagi najazdowej,
  • wykonanie ścieżki edukacyjnej,
  • działania edukacyjne: warsztaty dla dzieci i liderów przekazu, dni otwarte PSZOK, druk ulotek

 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 15,
56-416  Twardogóra

 

 
tel. 71 315 80 60
fax. 71 315 80 69

 

 
 
sekretariat@zgk.twardogora.pl
 
 

Ten serwis używa cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania oraz do celów statystycznych.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Rozumiem
© 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Twardogórze