Budowa przyłącza

BUDOWA PRZYŁĄCZA

Zagadnienie  przyłączy reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), która, między innymi definiuje pojęcie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz określa zasady ich wykonania.

Art. 2 ust. 6 Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Art. 2 ust. 5 Przyłącze kanalizacji sanitarnej – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

KROK PO KROKU – OD WYDANIA WARUNKÓW PO PODPISANIE UMOWY

1. WARUNKI TECHNICZNE WŁĄCZENIA DO SIECI
a)  Budynek jednorodzinny mieszkalny
- Złożenie w ZGK Sp. z o. o. w Twardogórze wniosku o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku.
Regulaminowy termin rozpatrzenia wniosku 30 dni

b)  Pozostałe budynki
- Złożenie w ZGK Sp. z o. o. w Twardogórze wniosku o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku.
Regulaminowy termin rozpatrzenia wniosku 30 dni.
2. SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZA
3. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZA
4. ZEZWOLENIE NA ZŁĄCZENIE Z SIECIĄ
5. WYKONAWSTWO
6. SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ODBIORU TECHNICZNEGO
7. PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY

 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 15,
56-416  Twardogóra

 

 
tel. 71 315 80 60
fax. 71 315 80 69

 

 
 
sekretariat@zgk.twardogora.pl
 
 

Ten serwis używa cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania oraz do celów statystycznych.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Rozumiem
© 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Twardogórze